Taktile kart

Arktisk kultursenter kan skaffe taktilt kart for blinde og svaksynte for å lette tilgjengeligheten i kultursenteret. Henvendelsen gjøres til daglig leder.

Telefon: 78 40 20 79  E-post: post@aks.no

SAMARBEIDS PARTNERE