Livssynsnøytralt seremonirom

Kirkebygg er mange steder det eneste offentlige tilbudet for egnede verdige livssynsnøytrale seremonirom for markering av livets overganger. Arktisk Kultursenter vil være kommunens alternativ som seremonirom.

 

Retningslinjer for bruk av Arktisk Kultursenter som livssynsnøytralt seremonirom i Hammerfest kommune

Hammerfest formannskap vedtok i møte 06.06.2011 at Arktisk kultursenter skal være Hammerfest kommunes livssynsnøytrale seremonirom. Seremonier som omfattes av ordningen er begravelser, konfirmasjon. navnefest og bryllup.

Lokaler

Hovedrommet for livsnøytrale seremonier vil være Frityren, som med sine 145 sitteplasser har enkel tilgang for pårørende. Bygget er spesialtilpasset funksjonshemmede og universell utforming er ivaretatt med enkel tilgang både for rullestolbrukere og bevegelseshemming. Alt av nødvendig teknisk utstyr som lydanlegg, lysanlegg, piano, tale-anlegg og talerstol er tilgjengelig for denne salen. I tillegg kan Arktisk kultursenter tilby multimedialøsninger med bildevisning eller film på kinolerretet som en del av seremonien. Ved store seremonier som konfirmasjon og begravelser kan Ole Olsensalen tas i bruk med sine 350 seter. Her gjelder samme tekniske muligheter som i Frityren. Leietaker må ta hensyn til arrangementplanleggingen i Arktisk kultursenter ved valg av dato.

Tilgjengelighet og utstyr

Leietaker har mulighet til å rygge med bil direkte inn i verkstedshallen som ligger vegg i vegg med begge saler. Videre transport av eksempelvis båre vil være ukomplisert da det er kort vei inn til salene i samme etasje.

Arktisk kultursenter kan ikke besørge seremonielt utstyr som lysestaker, duker, banner, blomster etc. Dette må leietakerne ta hånd om selv. Arktisk kultursenter står for den tekniske avviklingen og stiller seremonirom, lys- og lydutstyr samt piano til disposisjon.

Personell

Arktisk kultursenter bistår med en tekniker som har ansvaret for lys, lyd og evt. instrumenter. Leietaker har ansvaret for ytterligere tilrettelegging og avvikling av seremonien. Pårørende må selv engasjere pianist, talere og eventuelt andre musikere i forbindelse med seremonien.

Økonomi

Frityren, eller i spesielle tilfeller Ole Olsen-salen, stilles vederlagsfritt til disposisjon for seremonier. Dette gjelder kun den dagen seremonien skal avholdes. En teknisk grunnpakke, bestående av liten lys- og lydpakke, stilles vederlagsfritt til disposisjon. Ytterligere behov for lys og lyd må det betales for, og kommunens gebyr- og avgiftsregulativ vil da gjelde.

Minnestund

Foajeen kan leies for minnestund etter seremonier. Arktisk kultursenter kan også besørge catering i forbindelse med minnestunder. Pris for lokale og catering avtales med kultursenterets administrasjon.

SAMARBEIDS PARTNERE