Samarbeidspartnere

Arktisk Kultursenter samarbeider med lag, foreninger og noen bedrifter. Her kan du finne noen av de som bruker Arktisk Kultursenter.

Stellaris DansTeater

Stellaris DansTeater AS er en profesjonell scenisk virksomhet med base i Hammerfest. Sammenlignet med frigruppebegrepet er virksomheten i dag den nesteldste innen dans i Norge, og mest sannsynlig verdens nordligste innen denne kategorien.
www.stellaris.no

Scene Finnmark

Institusjonen er en av Nord-Norges største musikkentreprenører. MuFi gjennomfører årlig mer enn 120 produksjoner med et samlet publikumstall på 26 000 personer. Elleve heltidsansatte MuFi-musikere er fordelt på LINK i Hammerfest, Ensemble Noor i Alta og Varangermusikerne i Vadsø der fire i produksjonsteamet arbeider på heltid og tilbyr musikk fra alle sjangre for både barn og voksne. Blant faste samarbeidspartnere finner vi andre institusjoner som Rikskonsertene og Nordnorsk Opera og Symfoniorkester.
www.mufi.no

Dansearena nord

Stiftelsen Nordnorsk landsdelscene for Dans ble stiftet i 2004 av Fylkeskommunene i Finnmark, Troms, Nordland og Hammerfest kommune. I 2010 endret stiftelsen navn fra Nordnorsk landsdelscene for Dans til Dansearena nord, og var gjennom en strategiprosess hvor deres mål ble klarere definert. Med et flott studio i Arktisk kultursenter har de på kort tid klart å etablere seg som et viktig residenssenter for dansekunstnere i hele Norden. Videre tilbyr Dansearena nord produsenttjenester til dansekunstnere og koreografer som driver kunstneriske prosjekter, med relasjon til Nord-Norge.
www.dansearenanord.no

DanseFestival Barents

DanseFestival Barents er en årlig festival lokalisert i Hammerfest. Dette er verdens nordligste dansefestival, og skal i henhold til vedtektene drive med dans og presentere forestillinger med hovedvekt på kunst og kultur fra Barentsregionen, bidra til kompetanseheving gjennom kurs, seminarer og workshops, og tilrettelegge aktivitet som har barn og ungdom som målgruppe. Festivalen er en møteplass for dansekunstnere i Barentsregionen spesielt, men og for alle andre fra fjern og nær. Festivalens visjon er å være et kraftsenter for dansekunst i Barentsregionen.
www.dansefestivalbarents.no

Dialog Exe

Vi har siden 1989 jobbet med utvikling av billettløsninger for kinoer, kulturhus, teater osv. Dette er nå vår hovedvirksomhet og vi har rendyrket vår satsing mot billettløsninger.
www.dx.no

Media Direct Norge

Kinoreklamen er en viktig inntektskilde for de lokale kinoene i Norge og bidrar dermed til å holde billettprisene på et fornuftig nivå. Dessuten sikrer disse inntektene et bredt filmtilbud.
www.mediadirect.no

SAMARBEIDS PARTNERE