Samarbeidspartnere

Arktisk Kultursenter ønsker å opptre som navet i regionens kulturliv og tror samarbeider og delingskultur mellom kulturaktører er nøkkelen. Nedenfor har vi kort presentert noen av våre samarbeidspartnere.

Stellaris DansTeater

Stellaris DansTeater er en profesjonell scenisk virksomhet etablert 1980, med base i Hammerfest. Kompaniet er den eldste aktive sceniske gruppen innenfor dans i Norge.Kompaniet aktivitet og turnevikrsomhet er hovedsaklig i Barentsregionen, men vi samarbeider også med grupper fra andre land og tilbyr gjestespill der de er natulig for vår aktivitet.

www.stellaris.no

Scene Nord

Scene Nord leverer kulturopplevelser til mennesker i alle aldre i hele Troms og Finnmark, på hvert minste nes og i hver minste bygd, hele året, innen alle kunst- og kulturuttrykk, og vi er en av Nord-Norges største kulturaktører!

Scene Nord er underlagt Troms og Finnmark fylkeskommune og består av Landsdelsmusikerordningen, Den kulturelle skolesekken, Folkemusikk Nord, Den kulturelle spaserstokken, UKM (Ung Kultur Møtes) og Bok- og kulturbussen. Scene Nord har også fokus på å bruke musikk til å bevare samisk kulturarv og kulturkompetanse, blant annet gjennom prosjektet Sápmi Music..

https://www.scenenord.no/

Davvi -Senter for scenekunst

Davvi – Senter for scenekunst er Nord-Norges senter for kompetanseutvikling, nettverk og samarbeid for det profesjonelle scenekunstfeltet. Senteret bidrar til utvikling av scenekunst i Nord-Norge og samarbeider med andre institusjoner og på tvers av kunstformer. Utover å støtte opp om produksjon av scenekunst i nord, har senteret også et omfattende nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Med et flott studio på Arktisk kultursenter tilbyr de blant annet residensopphold for danse- og scenekunstnere fra hele verden.  Open call for produsentstøtte og residens har to søknadsfrister i året: 10. februar og 10. september.

www.davvi.org

DanseFestival Barents

DanseFestival Barents mål er gjennom en årviss festival å presentere forestillinger av høy nasjonal og internasjonal kvalitet med hovedvekt på kunst og kultur fra Barentsregionen. Innslag og presentasjon av dans fra et annet geografisk område kan tas i betraktning der det faller naturlig inn i festivalens program og tema.

​ www.dansefestivalbarents.no

Dialog Exe

Vi har siden 1989 jobbet med utvikling av billettløsninger for kinoer, kulturhus, teater osv. Dette er nå vår hovedvirksomhet og vi har rendyrket vår satsing mot billettløsninger.

www.dx.no

Media Direct Norge

Kinoreklamen er en viktig inntektskilde for de lokale kinoene i Norge og bidrar dermed til å holde billettprisene på et fornuftig nivå. Dessuten sikrer disse inntektene et bredt filmtilbud.

www.mediadirect.no