Dato 27. januar. 2012

Retningslinjer for bruk av Arktisk Kultursenter

”Arktisk kultursenter skal være et kulturelt og teknologisk kraftsenter”

Arktisk kultursenter ønsker å legge til rette for at det blir skapt energi, engasjement og livsglede for brukerne av kultursenteret – både i salen og på scenen. Gjennom filmer og gode sceniske produksjoner skal det skapes opplevelse som gjør sitt til at publikum ønsker å komme tilbake. Arktisk kultursenter ønsker å yte god service i møte med publikum og aktører slikat de føler seg velkommen.

Retningslinjer som PDF fil  finner du her..

SAMARBEIDS PARTNERE