Innhold Arktisk Kultursenter (AKS)

Arktisk kultursenter skal inspirere til en fri, mangfoldig, nytenkende og eksperimentell kunstnerisk og kulturell utfoldelse her i nord. Arktisk Kultursenter er et mangfoldig hus med faste virksomheter og faste leietagere, og vi tilbyr lokaler for profesjonelle aktører og det frivillige kulturliv. Videre har vi et rikt program bestående av teater, konserter, danseforestillinger, stand-up, foredrag, utstillinger, møter, seminarer, konferanser og lignende.

Velkommen til oss!

Velkommen til Arktisk kultursenter - AKS Hammerfest from Zbigniew "Ziggi" Wantuch on Vimeo.

Arktisk Kultursenter drifter én stor sal (Ole Olsen) og én liten sal (Frityren), samt møte/utstillingsarealer, fellesarealer med kiosk og vinbar, utescene, og kulturskolens lokaler på dagtid.

Arktisk Kultursenter har tre hovedarenaer for formidling: 
Ole Olsensalen er en kultursal med stor scene for alle typer konserter, teater og revy, dans og forestillinger. Salen brukes også brukes til kino, kurs og konferanser.

Frityren er husets hovedsal for kino, men den kan også kan romme mindre konserter og forestillinger. Salen brukes også til kurs og konferanser.

Frysa er kultursenterets utescene med tak over.

Arktisk kultursentrer rommer også Hammerfest kulturskole, Dansearena Nord og Scene Finnmarks "LINK"

SAMARBEIDS PARTNERE