Geggenseminaret: Ellen Horn

EllenHorn

Ellen Horn kan se tilbake på en bemerkelsesverdig karriere; som skuespiller, Nasjonalteatersjef, Riksteatersjef, kulturminister og som styreleder i diverse kunst- og kulturinstitusjoner. Hun har satt preg på det offentlig Norge siden 70-tallet, og hun er «still going strong».

Hennes betydning for norsk kulturliv kan simpelthen ikke underestimeres.
Hun har også besøkt Arktisk kultursenter ved flere anledninger; som skuespiller rørte hun mange i teateroppsetningen «Undset» i 2011.
Ellen Horn har ved flere anledninger uttalt at hun elsker Finnmark.
Til oss kommer hun for å fortelle om livet i kunsten og kulturen.
Dette er jo i og for seg en ganske vag bestilling, men vi vil helt sikkert få høre viktige betraktninger om emnet, godt ispedd personlige historier, muligens også med en (for oss) lokal vri.
Etter foredraget vil det bli en samtale mellom Ellen Horn og Audun Vinger.
Kanskje her trengs noen utdypinger?
Kanskje publikum har noe spørsmål?
Fredag 23.september klokken 1930 i Frityren