Den Kulturelle Spaserstokken Hammerfest

Spaserstokklogo

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. I Hammerfest Kommune administreres ordningen av fagleder kultur, i tett samarbeid Arktisk kultursenter og andre.

Tilbudet består blant annet av konserter og andre arrangementer og aktiviteter på byens sykehjem, omsorgsboliger, og støtte til prosjekter eller arrangement som bidrar til økt kulturtilbud til byens eldre. Under pandemien har vi jobbet med å finne alternative arenaer for visning av kultur for målgruppen.

Program våren 2021;

Kino;Hver tirsdag kl 12:30 , for program se http://www.aks.no/program.358950.no.html

For å få plass til flere målgrupper har vi valgt å favne bredt slik at det er baby- og DKSS kino i en og samme forestilling da lyden er litt lavere enn vanlig, og lyset i salen ikke er slått helt av.

 

Onsdag 5.mai kl 12:00 i Foajeen, AKS            Midti ukamidtpådagen; "Schlagerminner"

Fredag 28.mai kl 12:00 i Foajenen, AKS        Vårsonate

For mere informasjon; https://www.facebook.com/Den-Kulturelle-Spaserstokken-Hammerfest-126622307965794

SAMARBEIDSPARTNERE