Våre ansatte

Arktisk Kultursenter

For å sende e-post til oss bytter du ut [a] med en krøllalfa. Dette har vi gjort for å slippe å få så mye spam tilsendt.

Navn

Telefon

Stilling

Linda Hassfjord

78 40 20 79

Kulturhusleder

Jon Lauvland Pettersen

78 40 20 82

Produsent( Arrangementsansvarlig)

Dag-Jarle Nilsen

78 40 20 74

Tekniker

 

 

Lystekniker

JonasJessen

78 40 20 74

Tekniker

Turid M. Karlsen

78 40 20 97

Kurs- og konferanseansvarlig/F&B

Gunnar Olsen

78 40 20 75

Kinomaskinist

Stig Ørjan Larsen

78 40 20 75

Kinomaskinist

Sektor kultur og samfund

Navn

Telefon

Stilling

Gerd Hagen

78 40 20 77 - 993 90 488

Kultursjef

Reidar Næss

78 40 20 84 - 468 61 276

Fagleder idrett

Hammerfest Kulturskole

Navn

Telefon  

Stilling

TomLøkkenAntonsen 78402076 - 40099110 Rektor

Liisa Tuomaala

912 49 723

 Administrasjonen/ Fiolin

Trine S. Fjellstad

913 56 833

Dans / grunnskolen

Antti Nissilä

469 31 165

Sang / barnekor / grunnskolen

Elena Brovold

994 64 845

Dirigent - Hammerfest Blandede kor

Vasilie Baghiuc

924 71 003

Messingpedagog / Dirigent

Heidi Rossow

911 85 255

Treblåspedagog

Bendik Båtstrand

906 33 747

Piano

JustynaWasowska

+48 509 800 721  

Lars Rune Rebbestad

900 91 531

Gitar / bassgitar / musikkteknologi og studio

EkaterinaNikitina

97624474

Dans

TorbjørnEngang

 

Slagverk/grunnskolen

JonSteinmoHernes

40870412

Musikkterapaut

Dansearena nord

Navn

Telefon

Stilling

Susanne Næss Nielsen

78 40 74 51 - 482 43 373

Direktør

Maiken Garder

78 40 74 53 - 924 81 328

Produsent

Turid Johansen

78 40 74 50 - 950 74 989

Adm. Sekretær

Scene Finnmark – LINK

Navn Telefon

Stilling

Marianne Halmrast

936 90 098

Landsdelsmusiker - Bass

SAMARBEIDSPARTNERE