Våre ansatte

Arktisk Kultursenter

For å sende e-post til oss bytter du ut [a] med en krøllalfa. Dette har vi gjort for å slippe å få så mye spam tilsendt.

Navn

Telefon

Stilling

Linda Hassfjord

78 40 20 79

Kulturhusleder

Jon Lauvland Pettersen

78 40 20 82

Produsent/Booking

Dag-Jarle Nilsen

78 40 20 74

Tekniker

Sami Kultima

78 40 20 73 

Lystekniker

Jonas Jessen

78 40 20 74

Tekniker, fom 9.okt 17

Turid M. Karlsen

78 40 20 97

Kurs- og konferanseansvarlig/F&B

Gunnar Olsen

78 40 20 75

Kinomaskinist

Stig Ørjan Larsen

78 40 20 75

Kinomaskinist

Sektor kultur og samfund

Navn

Telefon

Stilling

Gerd Hagen

78 40 20 77 - 993 90 488

Kultursjef

Reidar Næss

78 40 20 84 - 468 61 276

Fagleder idrett

Hammerfest Kulturskole

Navn

Telefon  

Stilling

Frode Sollie  

78 40 20 76 - 412 04 021

Rektor

Liisa Tuomaala

912 49 723

 Administrasjonen/ Fiolin

Trine S. Fjellstad

913 56 833

Dans / grunnskolen

Antti Nissilä

469 31 165

Sang / barnekor / grunnskolen

Elena Brovold

994 64 845

Dirigent - Hammerfest Blandede kor

Vasilie Baghiuc

924 71 003

Messingpedagog / Dirigent

Heidi Rossow

911 85 255

Treblåspedagog

Bendik Båtstrand

906 33 747

Piano

Justyna Wasowska

+48 509 800 721  

Lars Rune Rebbestad

900 91 531

Gitar / bassgitar / musikkteknologi og studio

SverreJørvad

 

Trommer

Lidunn Pettersen

958 79 289

Kunstfag

SverreGjørvad

906 01 117

Slagverk / band

     

 

 

 

   

Dansearena nord

Navn

Telefon

Stilling

Susanne Næss Nielsen

78 40 74 51 - 482 43 373

Direktør

Maiken Garder

78 40 74 53 - 924 81 328

Produsent

Turid Johansen

78 40 74 50 - 950 74 989

Adm. Sekretær

Scene Finnmark – LINK

Navn Telefon

Stilling

Marianne Halmrast

936 90 098

Landsdelsmusiker - Bass

SAMARBEIDSPARTNERE